Corona stress….

Door Charles Ruiters 12 maart 2020

Bij ons thuis is er sprake van twee partijen: er zijn mensen thuis die het nieuws vanaf het begin volgen – de ontwikkelingen die in China begonnen tot en met het besluit vandaag dat Europeanen de US niet meer in mogen. Tegenover anderen die zeggen dat het zo’n vaart niet loopt. Die het afdoen als een zware griep die mogelijk alleen fataal is voor ouderen. Discussies lopen soms hoog op, omdat er van beide kanten geen begrip is voor elkaar. Dit geeft wel aan dat er zeker iets gaande is in de wereld – zowel sociaal als economisch heeft het impact. De vraag is wat is jouw relatie tot het Corona virus en alles wat hierdoor in beweging is gezet? Hoe reageer je op besluiten vanuit de politiek waarin verzocht wordt je bewegingsvrijheid te beperken? Wat doet dit alles met je?

Patronen doorbreken

Ik kan merken dat de spanning, stress en angst toeneemt. Mijn dochter die op 1 april naar Australië zal vliegen, voelt zich niet langer zeker of dat nog wel gaat lukken. Een familiedag a.s. zaterdag in Noord Brabant die we toch maar hebben afgelast. De Tefaf die haar deuren gisteren sloot. Hotels die leeg blijven en hele sectoren die het financieel zwaar hebben. Corona ontwricht onze manier van leven en vraagt ons anders te gaan zijn. Dat dat lastig is bleek deze week nog toen onze minister president aankondigde dat we geen handen meer mogen schudden, waarna hij automatisch de hand schudde van een ander. Corona vraagt van ons om patronen te doorbreken – keuzes te maken in dienst van ons allemaal en ter voorkoming van verdere verspreiding. En dat, terwijl er maar weinigen weten of ze het virus hebben – mogelijk dat jij en ik ook al drager zijn – mogelijk ook niet. Het ‘niet weten’ creëert onzekerheid en misschien ook zoiets als ‘mij zal niets gebeuren’. Nogmaals, wie kies jij nu te zijn? Waar trek jij de grens? Hoe ga jij bijdragen aan het ‘temmen’ van het Corona virus?

Zorg eerst voor jezelf

Als je angst of stress ervaart, wat kun je dan doen? Je kunt niet om de berichtgeving in de media: er is werkelijk wat aan de hand. Iets klopt er niet en voor ‘je systeem’ is dat een signaal om je in de hogere staat van alertheid te zetten. Je overlevingsmechanisme is actief. Dat uit zich in spanning, stress of angst. Als dat bij jou het geval is, luister daar dan naar. Wat zou je kunnen doen, zodat je minder stress ervaart? Als je wil bijdragen aan het reduceren van de risico’s op verspreiding, denk dan eerst aan jezelf. Wat ga jij doen of niet doen? Het is net als in het vliegtuig dat je als ouder eerst zelf een zuurstofmasker opzet voordat je de persoon naast je helpt. Door bewust keuzes te maken en hiernaar te handelen, ervaart je systeem dat als ‘stress-reductie’: vanuit verbinding met jezelf maak je keuzes die je helpen te overleven tijdens deze corona crisis. De drang naar overleven is een natuurlijke reactie op alles wat er gaande is. De vraag blijft: wat onderneem jij? Wat draag jij bij? Welke patronen kies je bewust om te doorbreken?

Op naar juiste keuzes – te beginnen bij jezelf!

 

Gratis ontwikkeladvies & coaching

Door Charles Ruiters 7 augustus 2020

Verder lezen